Oferta

Usługi pogrzebowe:

  bezgotówkowe rozliczenie zasiłku pogrzebowego, różnice wypłacając przed ceremonią  pogrzebową,
  reprezentowanie Państwa w Urzędach w celu dopełnienia wszelkich formalności,
  szeroki wybór trumien i urn,
  drukowanie i zamieszczanie klepsydr w miejscach do tego wyznaczonych,
  umieszczenie nekrologu w prasie,
  kremacje,
  przygotowanie wieńców i wiązanek,
  transport oraz obsługę pogrzebową zwłok i prochów na terenie całej Polski,
  usługi kamieniarskie,
  oraz obsługę muzyczną ceremonii (możliwy udział trębacza, skrzypaczki lub orkiestry).